Sierpień to „Miesiąc Świadomości o SMA”. Lubiąc i udostępniając ten post przyczyniasz się do szerzenia wiedzy o chorobie Ingusi, a co za tym idzie – pomagasz przyspieszyć proces refundacji leczenia. Z góry dziękujemy Wam za pomoc!

Kilka podstawowych faktów o SMA (rdzeniowym zaniku mięśni):
– 1 na 50 osób (łącznie ponad 140 milionów na świecie) jest genetycznym nosicielem SMA
– SMA stwerdza się średnio w 1 przypadku na 11 000 urodzeń, niezależnie od płci i rasy
– Kiedy dwoje nosicieli spodziewa się dziecka isnieje: 25% szans, że dziecko urodzi się zdrowe; 50% szans, że urodzi się jako nosiciel; i 25% szan, że będzie miało rdzeniowy zanik mięśni
– Wyróznia się cztery główne typy SMA, głównie ze względu na wiek wystąpienia pierwszych objawów i maksymalne umiejętności osiągnięte przez pacjenta. Najpoważniejszym i najczęstszym typem (ponad 60% przypadków) jest niestety ten pierwszy. Typ 1 – objawy przed 6 miesiącem, pacjent nigdy nie siedział; Typ 2 (Inga) – objawy 6-18 miesiąc, sidział ale nie chodził; Typ 3 – objawy po 18 miesiacu, chodził; Typ 4 – objawy w wieku dorosłym.

Ingusia przebywa teraz na turnusie rehabilitacyjnym w Centrum Neurorehabilitacji. Dzielnie ćwiczy całymi dniami. Najbardziej lubi ćwiczenia z konikami. Daje jej to ogrom radości, wspomagając jednocześnie koordynację jej ruchów ( w szczególności kręgosłupa zagrożonego skoliozą). Cały turnus finansowany jest ze środków zgromadzonych na fundacyjnym subkoncie Ingusi – bardzo Wam wszystkim dziekujemy po stokroć!