Dzień po diagnozie trafiliśmy pod skrzydła Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia (DOLFROZ).

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu działa od roku 1988.
Status organizacji pożytku publicznego uzyskała jako pierwsza na Dolnym Śląsku 10 lutego 2004 r.

Na liście wybranych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Sprawiedliwości upoważnionych do otrzymywania nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych Fundacja znalazła się 25.02.2005 r.

 

W niektórych projektach wspiera nas również Fundacja Otwarte Ramiona

otwarteramiona_logo_zpodpisem1

Fundacja została założona w 2002 roku. Przeznacza zebrane środki na pomoc osobom potrzebującym, finansując drogie i niedostępne procedury medyczne i pomagając powrócić im do normalności.